Lettisch Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.

Astotais bauslis

Tulkojums norvēģu valodā:
Vertimas į lietuvių kalbą:

Kennen Sie schon die Übersetzungen für diese Phrasen?