Norwegisch Den er litt over ett.

Engelsk oversettelse:
Svensk oversettelse:
Dansk oversettelse:
Finsk oversettelse:
Estisk oversettelse:

Stichwörter