Norwegisch Har du noe flytende væske med deg?

Engelsk oversettelse:
Dansk oversettelse:
Finsk oversettelse:
Estisk oversettelse:
Latvisk oversettelse:
Islandsk oversettelse:

Stichwörter

Kennen Sie schon die Übersetzungen für diese Phrasen?