Norwegisch Internett er nede for øyeblikket.

Estisk oversettelse:
Litauisk oversettelse:
Latvisk oversettelse:

Kennen Sie schon die Übersetzungen für diese Phrasen?