Norwegisch Jeg føler meg ikke veldig bra.

Engelsk oversettelse:
Svensk oversettelse:
Dansk oversettelse:
Estisk oversettelse:
Litauisk oversettelse:
Latvisk oversettelse:

Kennen Sie schon die Übersetzungen für diese Phrasen?