Norwegisch Jeg vil gjerne sende dette brevet rekommandert.