Schwedisch Jag hör dig inte väldigt bra.

Engelsk översättning:
Finsk översättning:
Estnisk översättning:
Litauisk översättning:
Lettisk översättning:
Isländsk översättning:

Kennen Sie schon die Übersetzungen für diese Phrasen?