Englisch I come from Lithuania.

Übersetzungen auf Schwedisch:
Übersetzungen auf Dänisch:
Übersetzungen auf Estnisch:
Übersetzungen auf Deutsch:
Übersetzungen auf Finnisch:
Übersetzungen auf Isländisch:
Übersetzungen auf Norwegisch: