Norwegisch land med ubegrensede muligheter

Engelsk oversettelse:
Islandsk oversettelse:
Estisk oversettelse:
Litauisk oversettelse:
Latvisk oversettelse:

Kennen Sie schon die Übersetzungen für diese Phrasen?