Schwedisch Jag kommer från Helsinki.

Übersetzungen auf Norwegisch:
Übersetzungen auf Dänisch:
Übersetzungen auf Isländisch:
Übersetzungen auf Estnisch:
Übersetzungen auf Finnisch:
Übersetzungen auf Litauisch:
Übersetzungen auf Lettisch: