Norwegisch Jeg kan ikke høre deg veldig bra.

Engelsk oversettelse:
Finsk oversettelse:
Litauisk oversettelse:
Latvisk oversettelse:

Kennen Sie schon die Übersetzungen für diese Phrasen?