Norwegisch Jeg utdanner meg til å bli ingeniør.

Engelsk oversettelse:
Finsk oversettelse:
Estisk oversettelse:
Litauisk oversettelse:
Latvisk oversettelse:

Kennen Sie schon die Übersetzungen für diese Phrasen?