Schwedisch Jag utbildar mig till civilingenjör.

Engelsk översättning:
Dansk översättning:
Finsk översättning:
Estnisk översättning:
Litauisk översättning:
Lettisk översättning:

Kennen Sie schon die Übersetzungen für diese Phrasen?